دفتر مرکزی

نشانی : - تهران - بلوار ابوذر،بعد از پل ششم،پلاک 88

تلفن:

33194383

21

0098

33811658

21

0098

فکس:

33050501

21

0098

سایت:

www.sii-co.com

پرسنل شرکت : :: ثبت نشده است ::

 

کارگاه

نشانی : - تبریز - دیزل آباد دوم،خیابان بوتان گاز،نبش کوی صفا،کارگاه تولیدی نوآوران ورزش

پرسنل شرکت : :: ثبت نشده است ::