** تولید و عرضه لولزم، تشک و تجهیزات تخصصی رشته ژیمناستیک و کلیه رشته های ورزشی **

ورزش ژیمناستیک به دلایلی می تواند آمادگی جسمانی بسیار مطلوب و قابل قبولی خصوصا در فاکتورهای انعطاف پذیری ، قدرت عضلانی، سرعت عکس العمل و از همه مهمتر هماهنگی عصبی عضلانی که یکی از ویژگی های خاص ژیمیناستیک است در اختیار افرادی که کار می کنند جذاب جلوه دهد. ژیمناستیک یکی از رشته های ورزشی بسیار جذاب و پر تحرک است که طرفداران خاص خود را داشته و تقریبا همه ی مردم دیدن حرکات آکروباتیک و کار ورزشکاران روی اسباب های مختلف را دوست دارند.

تجهیزات موردنیاز جهت مسابقات قانونی مردان عبارتند از :
1-پیست 14*14 متر حرکات زمینی
2-دارحلقه
3-بارفیکس
4-پارالل
5-پرش خرک (آرگوجت)
6-خرک حلقه
تجهیزات مورد نیاز مسابقات قانونی بانوان :
1- پارالل بانوان ( غیر همسطح)
2-حرکات زمینی
3-پرش خرک ( ارگوجت)
4-چوب موازنه