چوب پارالل قهرمانی بانوان

توضيح فارسي : قطعه ای از پارالل بانوان و در وافع مهمترین قسمت پارالل است .حالت ارتجاعی دارد و نسبت به فشار و وزن و نیرو ی رفلکسی وارد میکند.

قيمت ها:

قیمت   ریال

نام پارالل قهرمانی :

چوب پارالل قهرمانی بانوان

توضیحات بیشتر :

قطعه ای از پارالل بانوان و در وافع مهمترین قسمت پارالل است .حالت ارتجاعی دارد و نسبت به فشار و وزن و نیرو ی رفلکسی وارد میکند.

عکس اورجینال :

files\7843\gallery\product\\timages\49412.jpg

عکس کوچک 1 :

files\7843\gallery\product\\timages\49412_200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\7843\gallery\product\\timages\49412_145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\7843\gallery\product\\timages\49412_40X40.jpg

کشور سازنده :

آلمان

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

9875