کمربند ایمنی

توضيح فارسي : کمر بند ایمنی جهت آموزش حرکات مشکل روی ترامپولین و سایر وسایل است که در چهار جهت چپ راست و بصورت مدور از عقب و جلو میچرخد.

قيمت ها:

قیمت   ریال

نام کمربند ورزشی :

کمربند ایمنی

توضیحات بیشتر :

کمربند ایمنی جهت آموزش حرکات مشکل روی ترامپولین و سایر وسایل است که در چهار جهت چپ راست و بصورت مدور از عقب و جلو میچرخد.

عکس کوچک 1 :

files\7843\gallery\product\\timages\13540_200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\7843\gallery\product\\timages\13540_145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\7843\gallery\product\\timages\13540_40X40.jpg

عکس اورجینال :

files\7843\gallery\product\\timages\13540.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

9422